Bảo vệ ngôi nhà mọi lúc mọi nơi với hệ thống an ninh 3 lớp.

Gửi cảnh báo đến smartphone của khách hàng ngay khi phát hiện sự cố, thực hiện cảnh báo tại chỗ. Hỗ trợ cho chủ nhà: lịch sử cảnh báo, lưu trữ đám mây, xem hình ảnh báo động.

Tự động khóa cửa nhằm bảo vệ người trong nhà khi phát hiện có đối tượng lạ xâm nhập vào nhà.


Bảo vệ ngôi nhà mọi lúc mọi nơi với hệ thống an ninh 3 lớp.

Gửi cảnh báo đến smartphone của khách hàng ngay khi phát hiện sự cố, thực hiện cảnh báo tại chỗ. Hỗ trợ cho chủ nhà: lịch sử cảnh báo, lưu trữ đám mây, xem hình ảnh báo động.

Tự động khóa cửa nhằm bảo vệ người trong nhà khi phát hiện có đối tượng lạ xâm nhập vào nhà.