cảm biến cửa

- Phát hiện trạng thái đóng, mở của các cửa như: cửa chính, cửa sổ, cửa cổng...

- Thực hiện cảnh báo độc lập bằng tiếp điểm relay hoặc kết nối trực tiếp với Gateway an ninh GICO để hỗ trợ theo dõi, giám sát và điều khiển hoạt động thông qua smartphone

- Chuẩn kết nối: có dây

- Khoảng cách kết nối: 10m đến Gateway an ninh GICO

- Kích thước: 49mm x 20mm x 10mm