GICO cung cấp các công tắc, ổ cắm điện tử có kết nối internet theo công nghệ IoT giúp khách hàng điều khiển và giám sát các thiết bị điện trong nhà/căn hộ/offi ce thông qua smartphone.

Người sử dụng có thể tự thiết lập những ngữ cảnh điều khiển hệ thống điện trong nhà/căn hộ/office thông qua smartphone hoặc điều khiển rèm cửa, mái cuốn... để tận dụng ánh sáng tự nhiên tiết kiệm năng lượng điện.

GICO cung cấp các công tắc, ổ cắm điện tử có kết nối internet theo công nghệ IoT giúp khách hàng điều khiển và giám sát các thiết bị điện trong nhà/căn hộ/offi ce thông qua smartphone.

Người sử dụng có thể tự thiết lập những ngữ cảnh điều khiển hệ thống điện trong nhà/căn hộ/office thông qua smartphone hoặc điều khiển rèm cửa, mái cuốn... để tận dụng ánh sáng tự nhiên tiết kiệm năng lượng điện.