Khóa cửa điện tử tích hợp kết nối Bluetooth cho phép người dùng đóng/ mở/giám sát cửa từ xa thông qua smartphone, hoặc đóng/mở cửa bằng thẻ RFID, chìa khóa cơ hay bàn phím cảm ứng.

Hệ thống phân quyền tài khoản chủ và tài khoản khách. Cảnh báo khi có người can thiệp trái phép vào ổ khóa.

Khóa cửa điện tử tích hợp kết nối Bluetooth cho phép người dùng đóng/ mở/giám sát cửa từ xa thông qua smartphone, hoặc đóng/mở cửa bằng thẻ RFID, chìa khóa cơ hay bàn phím cảm ứng.

Hệ thống phân quyền tài khoản chủ và tài khoản khách. Cảnh báo khi có người can thiệp trái phép vào ổ khóa.